Integritetspolicy

För Lillas Egna Ekonomiska Förening (Org.nummer: 769631-6590) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller email om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vilken information samlar ni in om mig?

Om du beställer en produkt av oss behöver vi samla in personuppgifter för att leverera produkterna till dig. Vi har också skyldighet enligt lag att lagra personuppgifter för bokföringsunderlag

Den information vi samlar in i detta fall är följande:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • IP-adress
  • telefonnummer *

I det fall du väljer att kontakta oss via vårt kontaktformulär kommer vi spara din e-postaddress för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Vi lagrar också din ip-address för att förhindra spam.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer du ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år , därefter så kommer den raderas.  Information lagrad i samband med direktkontakt via vårt kontaktformulär kommer lagras tills då kontakten avslutats (ingen korrespondens inom 3 veckor).

Med vilka delar ni min information med?

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster måste vi dela dina personuppgifter med vissa tredje parter.

Samtliga tredje parter är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att Lillas Egna Ekonomiska Förening inte är ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras av dessa tredje parter.

Vi delar dina personuppgifter med:

  • PostNord eller DHL för att vi ska kunna leverera dina produkter
  • Din information delas också med statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket)
  • PayPal eller Payson som erbjuder betallösning på vår hemsida.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, textfiler som lagras på din dator för att hjälpa analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av sådana cookies genom din användning av webbsidan (inklusive IP-adress) kan komma att skickas till en Google-server och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan samt lämna upplysningar om andra webbsideaktiviteter och internetrelaterade tjänster till Lillas Egna Ekonomiska Förening. Dessutom kan Google också överföra denna information till en tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Mer information om vad Google Analytics samlar in och hur den används finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 23 mars 2019.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress, eller via vårt kontaktformulär:

info@lillas.nu