Köpvillkor

a. Allmänt

Hemsidorna Lillas Egna Sagor och Lillas (lillasegnasagor.se, lillas.nu, lillas.eu, lillas.dk, lillas.no & lillas.co) ägs och tillhandahålls av Lillas Egna Ekonomiska förening.
De allmänna villkor (”Villkoren eller ”Köpvillkoren”) gäller när du som konsument (”Du” eller ”Kunden”) besöker och/eller gör en beställning från Lillas Egna Ekonomiska förening, org.nr. 769631-6590, Hässlarp 10, 56 196 Lekeryd (”Lillas Egna Sagor”, ”Lillas”, ”företaget” eller ”vi”) via hemsidorna www.lillasegnasagor.se, www.lillas.nu, www.lillas.eu, www.lillas.dk, www.lillas.no & www.lillas.co och dess underliggande sidor (”Hemsidan”).

Vi garanterar inte att samtliga produkter eller tjänster som tillhandahålls på Hemsidan vid en viss given tidpunkt alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta tillhandahålla en produkt.
Lillas förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren vid behov, utan att meddela dig på förhand. Vid den tidpunkt som din beställning slutförs är den version av dessa villkor som finns tillgängliga på Hemsidan, som gäller för din beställning.

b. Kontaktinformation till Lillas

Vid frågor vänligen kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på hemsidan eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@lillas.nu

c. Betalningsinformation och priser

De priser som visas på Hemsidan är de priser som gäller vid beställning. Samtliga priser är angivna i svenska enkronor (SEK) och inkluderar svensk moms för produkterna. Det innebär 6 % moms för de böcker som vi tillhandahåller och 25 % moms för övriga varor t.ex. våra personliga tavlor. För de produkter som kräver en frakt för att levereras tillkommer det i normalfallet en fraktkostnad. För våra digitala produkter som levereras digitalt tillkommer det ingen fraktkostnad. Priserna som visas på hemsidan är de priser som gäller, inga övriga avgifter eller skatter tillkommer för produkterna. Beställningen slutförs genom att kunden använder sig av något av de betalningsalternativ vi tillhandahåller i slutet av beställningsprocessen.
Om momssatsen skulle ändras efter att beställningen genomförts kan detta komma att synas i produkternas pris på kvittot, men du blir ej meddelad om detta.
Skulle det vara så att vi har satt ett felaktigt pris, då har vi möjligheten att annullera en order och återbetala den betalade summan till kunden.
Hos Lillas kan du betala med Swish, PayPal och Payson, där både PayPal och Payson erbjuder ett antal olika betallösningar. Genom att använda något av dessa betalningssätt lämnas aldrig någon konfidentiell information till Lillas eller annan tredje part, så dina konto- och kortuppgifter är säkra. För mer information om säkerheten kring dessa betallösningar kontakta din bank angående Swish, besök www.paypal.com angående PayPals betalsätt och besök www.payson.se angående Paysons betalsätt.

d. Orderprocessen, godkännande av villkor samt köpeavtal

Innan du slutför ett köp måste du godkänna dessa köpvillkor och vår integritetspolicy som finns att läsa på hemsidan. Genom att göra detta accepterar du att följa köpvillkoren samt att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter.
När Lillas bekräftar en order, genom en orderbekräftelse som skickas via e-post till din angivna e-postadress, sluts ett köpeavtal. Detta köpeavtal gäller enbart den order som nu bekräftats, vilket innebär att ingen av parterna har några förpliktelser gentemot varandra när de beställda och betalade varorna har levererats. Dock om Lillas inte har möjlighet att skicka beställningen nämnd ovan, kommer företaget kontakta kunden snarast för att lösa detta. Har betalning genomförts och parterna inte har överenskommits om en annan lösning, kommer företaget att återbetala beloppet för produkten eller ordern som inte går att skicka. I dessa fall återbetalas beloppet med samma betalmetod som initialt använts.
Från det att Lillas har tagit emot en beställning och betalning för densamma har företaget en målsättning att skicka orderbekräftelsen snarast och i de flesta fall inom under kommande arbetsdag.
Det är kundens ansvar att ange fullständiga och korrekta uppgifter innan ordern slutförs.
Kunden har rätt att häva avtalet under förutsättning att beställningen har dröjt mer än 30 arbetsdagar utöver vad som kan förväntas enligt tidsplanen nedan. Om förseningen beror på förhållanden som är utanför Lillas ansvarsområde kan det innebära att kunden inte får en ersättning för detta.
Lillas säljer inte till personer under 18 år. Är konsumenten ej myndig, krävs målsmans godkännande.

e. Leverans

Lillas strävar efter i största mån att skicka beställningar inom 1-3 arbetsdagar från det att orderbekräftelsen har skickats till den e-postadress som är angiven i beställningen. Vid oförutsedda förseningar hos företaget eftersträvar vi, i de fall det är möjligt, att informera konsumenten om detta.

Beställningar med personliga böcker kan antingen skickas med PostNords tjänst MyPack Home Small inom Sverige eller PostNords tjänst Varubrev 1:a klass, men andra fraktalternativ kan användas vid behov och för leverans till andra länder.
Beställningar med personliga tavlor kommer i första hand skickas med PostNords tjänst Rek inrikes, men andra fraktalternativ kan användas vid behov och för leverans till andra länder.

I tjänsterna MyPack Home Small samt Rek inrikes ingår möjligheten till få kollispårning skickad till mottagaren och detta skickas efter att fraktsedeln har skrivits ut. För att du ska kunna följa försändelsens väg behöver du ange en korrekt e-postadress för att motta detta e-postmeddelande om kolli-spårning. Anger även kunden ett mobilnummer så kommer kunden att få sms-avisering om leveransinformation, i annat fall skickas aviseringen om leverans till e-postadressen som nämnts ovan.

Tjänsten Spårbart brev utrikes (LA) är förstahandsvalet för leverans utanför Sveriges gränser. Även med Spårbart brev utrikes (LA) finns det möjlighet att få kollispårning skickad till mottagaren och detta skickas efter att fraktsedeln har skrivits ut. För att du ska kunna följa försändelsens väg behöver du ange en korrekt e-postadress för att motta detta e-postmeddelande om kolli-spårning. Anger även kunden ett mobilnummer så kommer kunden att få sms-avisering om leveransinformation i de fall det är tillämpbart, i annat fall skickas aviseringen om leverans till e-postadressen som nämnts ovan.

På PostNords hemsida anges det följande om tjänsternas leveranstider (2018-09-17):
– tjänsten MyPack Home Small ”Paketet delas normalt ut till mottagarens postlåda senast 2 vardagar efter inlämningsdagen.”
– tjänsten Varubrev 1:a klass ”I Sverige delas det ut till mottagaren redan vardagen efter inlämningsdagen.”
– tjänsten Rek inrikes ”Inom Sverige kommer rekommenderade försändelser normalt fram nästa dag med undantag för vissa geografiska begränsningar.”
Dessa leveranstider och dess begränsningar finns att läsa om på PostNords hemsida. Dessa förväntade leveranstid har vi inte möjlighet att påverka, utan det är utom vår kontroll och kan bli längre vid högsäsonger. Skulle det vara så att leveranstiden tar längre tid än vad som kan förväntas, rekommenderar Lillas att konsumenten kontaktar fraktbolaget som för att få upplysning om var försändelsen befinner sig.
Försändelser kommer att skickas till den angivna adress och levereras i din brevlåda om det är möjligt, skulle det inte vara möjligt tas det tillbaka till närmaste utlämningsställe där försändelsen istället får hämtas ut. Hämtas inte försändelsen ut inom 10 dagar så kommer försändelsen skickas tillbaka till Lillas. Begär kunden att försändelsen skickas ytterligare en gång kan kunden behöva betala en till fraktkostnad.
Lillas levererar till Sverige, Danmark, Norge, Finland, Åland och Tyskland i dagsläget. Finns det ett önskemål om att få en försändelse levererad till ett annat land, kontakta oss på info@lillas.nu angående detta. Vi erbjuder inte möjligheten att lämna ut varor från vår adress.

f. Korrigeringar i beställning, reklamation och ångerrätt

Vänligen notera att det inte går att korrigera/avbeställa en beställning efter att orderbekräftelsen har skickats av Lillas. Arbetet med ordern påbörjas när orderbekräftelsen skickats och av den anledningen är det viktigt att alla val är korrekt gjorda och ifyllda.
Enligt Konsumentverket är våra personliga produkter undantagna från ångerrätten, då ångerrätten inte gäller varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål och/eller har en tydlig personlig prägel.
Om du är missnöjd eller om det skulle vara något fel på produkten och vill reklamera någon produkt, så ber vi kunden kontakta företaget genom att skicka ett e-postmeddelande till info@lillas.nu för att initiera ett reklamationsärende.
Lillas är inte ansvariga för fel som kunden har gjort i sin beställning. Har de levererade produkterna någon sorts fel är det kundens ansvar att reklamera detta fel genom att kontakta Lillas snarast för att försöka lösa problemet.
Var uppmärksam på att färger kan återges annorlunda på en skärm vid beställningstillfället jämfört med i tryckta produkter, men detta är variationer som inte är fel. Val såsom hudfärger, hårfärger och färger på kläder kan variera i färgton, detta är också någon som faller inom ramen för acceptabla variationer.
Lillas granskar de tryckta produkterna innan de skickas, men skulle det ändå vara något fel på en produkt när den levereras t.ex. att den är trasig eller felaktig på något sätt kan produkten reklameras till företaget. Finns det en anledning till att reklamera en vara görs detta genom att skicka ett e-postmeddelande till info@lillas.nu med information om vilken order det handlar om och vilken bok, en förklarande text om anledning till reklamationen, samt bilder på problemet. Observera att reklamationsrätten inte innefattar fel som beror på normalt slitage, utan enbart fel som fanns när varan levererades såsom materialrelaterade fel, tillverkningsfel eller transportskador. Finns det behov att returnera den reklamerade varan, kan du som kund vara tvungen att stå för returfraktkostnaden. Tänk på att emballera returförsändelsen väl för att inte innehållet ska skadas under transporten.
I de fall som Lillas bedömer sig vara ansvariga för felet är det företagets ansvar att erbjuda en lösning till konsumenten genom att i första hand rätta till felet, i andra hand skicka en ny produkt eller i sista hand återbetala kunden för varan. I dessa fall återbetalas beloppet med samma betalmetod som initialt använts.

g. Lillas ansvar

Lillas ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår pga. att en vara har skadats eller förlorats som har medfört utebliven vinst eller dylikt. Företaget är inte heller ansvarigt för leveransförseningar då försändelsen har skickats i tid från Lillas enligt överenskommen tidsplan, men där förseningen beror på fraktbolaget. Vi är inte heller ansvariga för leveransförseningar eller förhindrad leverans som ligger utanför vår kontroll på grund av Force majeure.
Det högsta belopp som vi kan vara ansvariga att ersätta är totalbeloppet på den aktuella ordern.
Lillas reserverar sig för eventuella felskrivningar.